Govern municipal dilluns, 27 de Febrer de 2023

Anunci projecte del parc eòlic PE Panadella


Autor: argençola

A informació pública durant 30 dies

Anunci projecte del parc eòlic PE Panadella situat al terme d'Argençola
Anunci projecte del parc eòlic PE Panadella situat al terme d'Argençola Foto: argençola

ANUNCI pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental del projecte del parc eòlic anomenat PE Panadella, de potència total instal·lada de 38,5 MW limitada a 37,45 MW sobre terreny en sòl no urbanitzable al municipi d'Argençola i les seves infraestructures d'evacuació, línies soterrades a 30 kV, subestació SE Panadella 30/66 kV, línia aèria d'alta tensió a 66 kV fins subestació SE Rubió 66/220 kV de Red Eléctrica de España, SAU, als termes municipals d'Argençola, Montmaneu, Jorba i Rubió, província de Barcelona, i Santa Coloma de Queralt, província de Tarragona (exp. FUE-2020-01840051, ref. 02213).

El parc eòlic consta de 7 aerogeneradors al terme municipal d'Argençola de 5,5 MW de potència unitària, amb una potència total instal·lada de 38,50 MW limitada a 37,45 MW. Els aerogeneradors tenen 3 pales amb un diàmetre de 158 metres de longitud i una alçada de boixa de 120,9 metres, i les seves línies soterrades d'interconnexió a 30 kV. Les línies subterrànies d'interconnexió de 30 kV arriben a la subestació transformadora SE Panadella 30/66 kV.

Es publica per a què totes aquelles persones interessades o entitats que es considerin afectades puguin examinar el projecte tècnic executiu, el projecte d'actuació específica i l'estudi d'impacte ambiental a les oficines de la Direcció General d'Energia, carrer del Foc, número 57 de Barcelona o al tauler d'anuncis de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i formular, preferentment per mitjà electrònic (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicant a l'assumpte el número de l'expedient que consta al títol de l'Anunci, i dirigida al Servei d'Autorització d'Instal·lacions Elèctriques de la Direcció General d'Energia, les al·legacions que creguin oportunes en el termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.

La consulta presencial requerirà sol·licitar cita prèvia, trucant al telèfon 93 857 40 00 en horari de 9h a 14h, o enviant un correu electrònic a renovables.accioclimatica@gencat.cat.


02213_anunci_pe_panadella_cat_PUBLICAT.pdfEtiquetes: projecte parc eòlic panadella argençolaHo vols compartir?