Govern municipal dimecres, 5 de Abril de 2023

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

El Batlle – President de la Corporació mitjançant resolució num 2023/20 ,ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 5 d’abril de 2023 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 04/01/2023 ( acta 01/2023) i Ple sessió extraordinària de data 10/02/2023 ( acta 02/2023.

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 2023/01 al 2023/19.

3.- Ratificació decret alcaldia num. 2023/19, d’aprovació d’al·legacions a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció del projecte d’actuació especifica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental de projecte parc eòlic “ La Panadella “.

4.- Aprovació, si s’escau, de la moció manifestant la plena oposició als projectes de parcs eòlics al municipi d’Argençola.

5.- Aprovació, si s’escau, de l’aprovació de la proposta de xifres de població a 01/01/2023.

6.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració pel desenvolupament dels serveis de benestar social amb el Consell Comarcal de l’Anoia.

7.- Aprovació , si s’escau, de Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres anomenades “ Reforma sala polivalent d’Argençola”.

8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa num 45 Mas d’en Torres de catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable d’Argençola.

9.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’agència de ciberseguretat de Catalunya i l’Ajuntament d’Argençola.

10.- Acceptació, si s’escau de subvenció atorgada d’ajuts per a la millora d’infraestructures viaries a l’actuació anomenada 'Projecte executiu per millora i actuacions en camins municipals: Tram d’Argençola a Clariana'.
.
11.- Precs i preguntes.


ANUNCI-PLE-ORDINARI-DATA-05.04.23.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?