Govern municipal dijous, 4 de Maig de 2023

L'ajuntament d'Argençola presenta al·legacions als projectes de parcs eòlics


Autor: argençola

El parc eòlic Panadella i el parc eòlic Cantagalls

Anunci projecte del parc eòlic Cantagalls
Anunci projecte del parc eòlic Cantagalls Foto: argençola

L'Ajuntament d'Argençola ha aprovat en els dos darrers plens presentar al·legacions als dos projectes eòlics que afecten al municipi el parc eòlic Panadella i el parc eòlic Cantagalls mitjançant decret d'alcaldia i ratificació pel Ple de les al·legacions.

L'Ajuntament va encarregar a una consultora especialitzada en temes mediambientals un informe sobre l'afectació en aquest àmbit i que s'ha presentat com a informe desfavorable per part de l'Ajuntament. Aquest informe encarregat per l'Ajuntament també es va posar a disposició de tots els veïns i entitats interessades per tal que presentessin al·legacions si ho volien. En pararel·l, es va recollir la proposta d'un advocat per a presentar també un informe desfavorable sobre aspectes més de caire jurídic d'aquests projectes, document que, igualment com l'anterior, es va posar a disposició dels interessats que ho sol·lictessin.

És important destacar l'oposició del Consistori a aquests projectes, tal com estan redactats, que no respecten ni té en consideració al municipi, i la voluntat de fer costat als veïns, majoritàriament, indignats per a aquesta pretensió de dur a terme aquestes instal·lacions.

Les al·legacions presentades es centren en deu punts:

1. Que el projecte PE Cantagalls realment és un projecte fragmentat administrativament, ja que manté una íntima connexió amb el projecte PE Panadella, essent la LAAT tramitada per aquest darrer projecte, la línia d’evacuació de l’energia del PE Cantagalls. Aquest procediment és un frau de llei, i per tant es sol·licita que el projecte no pugui seguir amb la seva tramitació administrativa.

2. Es considera que existeixen factors determinants que permeten concloure que el projecte PE Cantagalls tindria greus incompatibilitats tant amb la normativa associada al Planejament Territorial com al Planejament Urbanístic dels àmbits afectats, i a banda de que el projecte hauria de ser declarat d’utilitat pública, es creu que no hauria de poder seguir amb la seva tramitació administrativa degut a aquestes irregularitats.

3. En relació a l’afectació sobre els Espais Naturals Protegits, destaca que els aerogeneradors del projecte tindrien un impacte MOLT SEVER sobre els PEIN “El Carabassí” i “Riera de Clariana”. Pel que fa a la LAAT tramitada mitjançant el projecte PE Panadella, i la seva obertura d’accessos, també tindrien un impacte directe sobre el PEIN “Riera de Clariana”. Es considera que no s’ha elaborat un informe prou exhaustiu d’anàlisi d’afectació sobre aquests espais, però ja d’entrada, es conclou que el projecte és incompatible amb la normativa i legislació de protecció dels espais naturals.

4. Pel que fa a la connectivitat ecològica, i mitjançant l’anàlisi realitzat, s’ha demostrat que el projecte PE Cantagalls comportaria l’anul·lació de la funcionalitat del Connector “El Carabassí – Riera de Clariana”, ja que 3 dels seus aerogeneradors, així com la ret interna, es localitzen al mig del connector. L’execució del projecte podria comportar greus conseqüències sobre la biodiversitat de l’àmbit, aïllant les poblacions endèmiques i comportant una pèrdua significativa dels individus.

5. Pel que fa a l’afectació a la flora i la fauna, es considera que el projecte és incompatible amb la conservació d’espècies amenaçades i comportaria l’incompliment de nombroses directives de protecció.

6. En global, referent al punt 4 de les al·legacions (Afectació sobre el medi Natural i Paisatge), es considera que l’impacte sobre el medi natural és molt significatiu, i que el projecte no hauria de seguir la seva tramitació administrativa.

7. En relació a l’afectació sobre agro-ecosistemes, es fa palès que el promotor no ha elaborat cap anàlisi de l’afectació que tindria el projecte sobre la capacitat agrològica del sòl, ja que únicament ha informat de que el projecte s’ubica en sòl no apte pel regadiu, el qual no té res a veure amb la capacitat agrològica i de productivitat dels cultius. Es sol·licita, en aquest sentit, que es desenvolupi un anàlisi exhaustiu, i es realitzi el càlcul de capacitat agrològica del sòl de forma prèvia a l’autorització del projecte. Pel que fa a la LAAT tramitada pel PE Panadella, aquesta comportaria una greu afectació sobre sòls agrològics catalogats amb categories I – IV (Alta).

8. A través de l’anàlisi realitzat, s’ha pogut determinar que el projecte PE Cantagalls tindria un greu impacte sobre el patrimoni cultural, històric i edificacions rurals, fet que també comporta que s’hagi de considerar inviable la seva execució.

9. L’àmbit on es pretén desenvolupar el projecte, és una regió amb un alt risc d’incendi. Es considera que l’execució del projecte podria comportar un greu perill d’incendi degut a la composició de la vegetació i el perill que comporten els accidents de les Línies elèctriques, així com els propis aerogeneradors.

10. A banda de que el PE Cantagalls és un projecte més gran del què s’ha presentat a informació pública, i que caldria haver analitzat tota l’afectació que tindria el projecte en conjunt, es considera que l’àmbit on es pretén desenvolupar aglomera una gran quantitat de projectes similars, i que comptabilitzant els impactes sinèrgics, l’afectació que tindrien en global és MOLT SEVERA.

Podeu llegir tot el document en aquest enllaç.

Anunci projecte del parc eòlic PE Panadella - Argençola
Anunci projecte del parc eòlic PE Panadella
Autor: argençola


Etiquetes: al·legacions projectes parcs eòlics argençolaHo vols compartir?