Govern municipal dijous, 25 de Maig de 2023

Avís de no potabilitat en l’aigua de consum a Argençola


Autor: argençola

Mitjançant els controls de qualitat de l'aigua que es fan de forma periòdica, s’ha detectat un augment dels nivells d’arsènic i sulfats en la zona que subministra a Argençola, Porquerisses i Carbasí.

Avís de risc per arsènic i sulfats en l’aigua de consum a Argençola
Avís de risc per arsènic i sulfats en l’aigua de consum a Argençola Foto: jurisam

D’acord amb els Reial Decret 03/2023 s’estableix que els nivells d’arsènic no poden ser superiors al valor paramètric (10ug/l) la mostra d’aigua analitzada en data 22 de maig de 2023 detecta un valor de 11ug/l, els nivells de sulfats no poden ser superiors a 750 mg/l i la mostra d’aigua analitzada en data 22 de maig de 2023 detecta un valor de 1043mg/l.

Es recomana a la població no fer servir l’aigua per ús de boca, o sigui, per beure o cuinar, fins que els nivells estiguin restablerts. La resta d’usos no estan prohibits.

S’està treballant amb caràcter urgent en resoldre la incidència en la xarxa de subministrament per tal que aquesta torni a recuperar la seva potabilitat i es continuarà fent el seguiment periòdic de la qualitat de l’aigua per garantir que els nivells son els adequats.

Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb l'Ajuntament d'Argençola (93 809 20 00) o amb l'Agència de Protecció de la Salut de l'Anoia (Telf. 93 808 71 41).

Argençola a 23 de maig de 2023.

Josep Albareda Franquesa
Regidor de Salut Publica


Analitica-DOC240523-24052023131330.pdfEtiquetes: avís no potabilitat aigua argençola carbasí porquerissesHo vols compartir?