Govern municipal dijous, 15 de Juny de 2023

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça peó de brigada


Autor: argençola

Termini de 3 dies per tal de presentar reclamacions o al·legacions

Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argençola Foto: argençola

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 2023/52, de data 14 de juny de 2023, s’ha adoptat els següents acords:
“Decret alcaldia aprovació admesos i exclosos i Tribunal Qualificador en el procés de selecció de personal laboral temporal per cobrir un lloc de treball de peó de brigada'

Per tot l’exposat, He Resolt:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la següent llista d’admesos i exclososs al procés de selecció d’ 1 peó de brigada.
ADMESOS/ES: 1
. Nom S.V.A. DNI ****7893-R
EXCLOSOS/ES: : Cap


ANUNCI-LLISTA-ADMESOS-I-EXCLOSOS-SELECCIO-PERSONAL-LABORAL-TEMPORAL-PEO-BRIGADA.pdfEtiquetes: contractació peó brigada argençolaHo vols compartir?