Govern municipal dimarts, 17 de Octubre de 2023

Convocatòria Ple Extraordinari 19 octubre


Autor: argençola

Dijous 19 d’octubre de 2023

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució num: 2023/89 de data 17 d’octubre de 2023 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 19 d’octubre de 2023 a les 19:00h del vespre al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2024.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’increment de retribucions salarials 2023 personal Ajuntament .

3.- Ratificació del Decret d’Alcaldia num. 2023/85 d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra “ Projecte executiu per millores i actuacions en camins municipals trams: Argençola - Clariana”.

4.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2023/88 d’aprovació de la certificació de l’obra del“ Projecte executiu per millores i actuacions en camins municipals trams: Argençola - Clariana.

Francesc Ferrer Alegre
Batlle


02.-ANUNCI.pdfEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?