Govern municipal dimarts, 19 de Desembre de 2023

Convocatòria Ple Ordinari 20 desembre


Autor: argençola
Convocatòria Ple Ordinari 20 desembre
Convocatòria Ple Ordinari 20 desembre Foto: argençola

L’Alcalde de la Corporació mitjançant resolució núm. 2023/112 de data 18 de desembre de 2023 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 20 de desembre de 2023 a les 18:30h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 28 de setembre de 2023 ( acta 09/2023) i Ple sessió extraordinària de data 19 d’octubre de 2023 ( acta 10/2023)
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 75/2023 al 111/2023.
3.- Aprovació, si s’escau, del pressupost i plantilla exercici 2024
4.- Aprovació , si s’escau, de la certificació num. 1 corresponent al projecte bàsic i executiu de la reforma de la sala polivalent d’Argençola.
5.- Aprovació, si s’escau, de la moció sobre el finançament dels ens locals.
6.- Precs i preguntesEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?