Govern municipal dimarts, 19 de Març de 2024

Convocatòria Ple Ordinari 20 març


Autor: argençola

El Batlle de la Corporació mitjançant resolució num 2024/11 de data 18 de març de
2023 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament pel
proper dia 20 de març de 2024 a les 18:30h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila
Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple sessió ordinària de data 20 de desembre de
2023 ( acta 11/2023).
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 112/2023 al 116/2023 i del 01/2024 al
10/2024
3.- Aprovació , si s’escau, de la certificació num. 3i ultima corresponent al projecte
bàsic i executiu de la reforma de la sala polivalent d’Argençola.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’increment de retribucions salarials del 0,5% addicional
de l’exercici 2023 al personal de l’Ajuntament.
5.- Aprovació, si s’escau, del compte de gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió
Tributària exercici 2023.
6.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores del procés per seleccionar personal
de brigada, dins els Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, en el marc de la
convocatòria del catàleg 2024.
7.- Donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes relatiu al seguiment de les
recomanacions dels informes del compte general de les corporacions locals.
8.- Precs i preguntesEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?