Govern municipal dilluns, 15 de Abril de 2024

Convocatòria Ple Extraordinari 15 d'abril


Autor: argençola
Convocatòria Ple Extraordinari 15 d'abril
Convocatòria Ple Extraordinari 15 d'abril Foto: argençola

L’Alcalde- President de la Corporació mitjançant resolució num: 2024/13de data 15 d’abril de 2024 ha resolt en el dia d’avui convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel proper dia 17 d’abril de 2024 a les 18:30h de la tarda al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.


1.-Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran la licitació pel contracte d’arrendament per un període de 3 mesos del bar del local social d’Argençola.
2.-Aprovacio, si s’escau, de les bases específiques que regiran la provisió mitjançant concurs – oposició lliure, d’una plaça de peó de brigada laboral fix vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Argençola.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Director del Castell d’Argençola.
4.- Sorteig membres mesa electoral eleccions al Parlament de Catalunya de data 12 de maig de 2024.


ANUNCI-CONVOCATORIA-PLE.pdfEtiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?