Societat dijous, 19 de Gener de 2017

Noves normes de qualitat per a farines, cerveses, olives de taula, caseïnes i caseïnats alimentaris


Autor: argençola

Publicades al BOE núm. 304 de 17 de desembre de 2016

Molí de cereal de Josep Mestre
Molí de cereal de Josep Mestre Foto: Josep Mestre

El dia 17 de desembre de 2016 s’han publicat al BOE núm. 304 les normes de qualitat següents:


  • Reial decret 677/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova la norma de qualitat per a les farines, les sèmoles i altres productes de la mòlta dels cereals.

  • Reial decret 678/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova la norma de qualitat de la cervesa i de les begudes de malt.

  • Reial decret 679/2016, de 16 de desembre, pel qual s’estableix la norma de qualitat de les olives de taula.


Aquests noves normes de qualitat substitueixen i deroguen les Reglamentacions tecnicosanitàries corresponents als productes citats.

D’aquesta manera, s’actualitza la normativa estatal en matèria de qualitat alimentària en aquests sectors, tenint en compte el marc legislatiu europeu i la innovació tecnològica en l’elaboració i comercialització d’aquests productes, amb la finalitat de millorar la competitivitat del sector, garantir la competència lleial entre els operadors i facilitar la informació adequada al consumidor.

D’altra banda, en el BOE núm. 292 de 3 de desembre 2016 es va publicar el Reial decret 600/2016, de 2 de desembre, pel qual s’aproven les normes generals de qualitat per a les caseïnes i els caseïnats alimentaris.

Norma de qualitat per a les farines, les sèmoles i altres productes de la mòlta dels cereals.
La norma de qualitat de les farines, les sèmoles i altres productes de la mòlta de cereals regula les condicions mínimes que han de complir els productes destinats tant al consumidor final, incloses les col·lectivitats, com els productes comercialitzats d’empresa a empresa per a la preparació de productes alimentaris.

L’objectiu bàsic de la norma és garantir la competència lleial entre empreses i contribuir a la millora de la competitivitat del sector, potenciant la innovació i el desenvolupament de nous productes, i també proporcionar la informació necessària al consumidor per tal de facilitar l’elecció de compra.

En particular, cal destacar que la nova norma inclou l’actualització d’alguna definició com ara la “farina integral” i la incorporació de noves denominacions com per exemple “farina de blat flor (o de baixa extracció)” i “farina de blat morena (o d’alta extracció)”.

La norma de qualitat regula també, a més de les característiques específiques de les farines i sèmoles, aspectes d’etiquetatge específics, que inclou informació alimentària obligatòria i voluntària com ara la qualitat panificadora de les farines.

Norma de qualitat de la cervesa i de les begudes de malt
L’objectiu bàsic de la norma de qualitat és l’adaptació al marc legislatiu europeu, a la innovació tecnològica, a l’evolució del mercat i a la millora de la competitivitat del sector.

En la norma de qualitat de la cervesa i de les begudes de malt s’estableixen i s’actualitzen definicions de les matèries primeres emprades (malt, most de malt, extracte de malt i most cerveser), de la cervesa, de la beguda de malt i d’altres productes resultants.

Hem de destacar que es defineix la cervesa com a un aliment resultant de la fermentació, mitjançant llevats seleccionats, d’un most cerveser elaborat a partir de matèries primeres naturals, en comparació a la definició de la normativa anterior, que emprava el terme beguda.

Entre les noves definicions que s’estableixen hi ha el concepte de “most cerveser” i productes consagrats per l’ús, però no definits fins ara, com ara “clara” i “beguda de malt”.

Destaca la incorporació del concepte de fabricació artesana i la possibilitat d’incorporar nous ingredients, com ara fruites o espècies.

La norma de qualitat regula també característiques específiques de les cerveses i de les begudes de malt, pràctiques prohibides en la seva elaboració, informació alimentària al consumidor i aspectes de comercialització, com ara la venda de cervesa de barril o altres formats, i mètodes analítics aplicables als diferents tipus de cervesa i begudes de malt.

Norma de qualitat de les olives de taula
La norma de qualitat de les olives de taula preveu determinades demandes realitzades pel sector olivarer dirigides a adaptar la normativa a les exigències dels consumidors i del mercat, al desenvolupament tecnològic i a la innovació en la recol·lecció i en el procés d’elaboració, per tal d’assegurar la competitivitat d’aquest sector.

A més, també calia adaptar la norma espanyola a les normes comercials internacionals del Consell Oleícola Internacional (COI) i a les revisions de la Norma del CODEX.

La norma busca la simplificació dels productes i les formes de presentació, l’adaptació dels defectes i les toleràncies al progrés tecnològic del procés de recol·lecció i d’elaboració.

La norma de qualitat regula també la classificació de les olives, els processos bàsics d’elaboració, les categories comercials, el pes net escorregut mínim i determinats aspectes d’informació alimentària específics, com ara la indicació voluntària de la varietat en l’etiquetatge.

Norma de qualitat per a caseïnes i caseïnats alimentaris
El Reial Decret 600/2016 regula les característiques, l’etiquetatge i els requisits específics que han de complir les caseïnes i els caseïnats alimentaris destinats al consum humà, i les seves barreges, per a la seva comercialització i utilització.

L’objectiu principal d’aquest Reial Decret és incorporar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2015/2203, que actualitza i simplifica la normativa existent fins ara.

La norma afecta les caseïnes i els caseïnats destinats a la indústria alimentària utilitzats en la preparació de productes alimentaris, i determina la informació alimentària que cal facilitar als operadors de les empreses alimentàries, per tal que disposin de la informació necessària per als productes finals, en els quals han usat les caseïnes i els caseïnats.

La norma de qualitat regula també, a més dels aspectes d’etiquetatge, els requisits essencials de composició, contaminants, impureses, coadjuvants tecnològics i les característiques organolèptiques de les caseïnes i els caseïnats.Font: Agricultura Gencat   + info (enllaç extern)

Etiquetes: normes qualitat farines cervesesHo vols compartir?