Societat dissabte, 6 de Octubre de 2018

Assemblea General Ordinària de l'A.D.F. d'Argençola


Autor: argençola

Dissabte 6 d’octubre, a les 16,30 hores

Assemblea General Ordinària de l'A.D.F. d'Argençola
Assemblea General Ordinària de l'A.D.F. d'Argençola Foto: adf argençola

Per acord de la Junta Directiva, es convoca als socis a la celebració de l’Assemblea General Ordinària, a celebrar al local social d’Argençola, el proper dia 6 d’octubre, a les 16,30 hores, en primera convocatòria, i a les 17,00 hores, en segona convocatòria, per a tractar i resoldre sobre els assumptes continguts en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
2.- Obertura de l'assemblea amb l'informe de la presidència.
3.- Aprovació, si es cau, de l'estat de comptes 2016 i 2017
4.- Propostes d'activitats per al 2019.
5.- Adaptació dels estatuts a la normativa vigent.
6.- Renovació parcial del Consell Directiu.
7.- Ratificació i constitució del nou Consell Directiu.
8.- Precs i preguntesEtiquetes: assemblea adf argençolaHo vols compartir?