Societat dimecres, 26 de Gener de 2022

Mesures per fer front al brot de grip aviària detectat a Catalunya


Autor: argençola

Es considera que hi ha risc molt alt d'introducció i circulació del virus

Mesures per fer front al brot de grip aviària detectat a Catalunya
Mesures per fer front al brot de grip aviària detectat a Catalunya Foto: gencat

El passat 4 de gener es va confirmar un focus de grip aviària IAPP H5N1 en aus salvatges al riu Segre. Tot i que Catalunya manté l'estatus de lliure d'Influència Aviària, es considera un risc molt alt d'introducció i circulació del virus a Espanya.

Per aquest motiu, es recomana aplicar les següents mesures preventives a qualsevol explotació avícola de Catalunya, incloent les domèstiques.

- Prohibició d'ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
-Prohibició de cria d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral.
-Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud).
-Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
-Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
- Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003).

Es considera sospita l'aparició d'algun dels següents signes:

- Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
- Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
- Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d' influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

Recordem que tota persona que mantingui aus de corral per autoconsum té l'obligació de comunicar aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: aanoia.daam@gencat.cat


La-cria-daus-per-a-autoconsum-a-Catalunya.pdfFont: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural   + info (enllaç extern)

Etiquetes: mesures grip aviària catalunyaHo vols compartir?