Viu el bosc dimarts, 26 de Agost de 2014

Accions municipals en Promoció Econòmica


Autor: argençola

L'Objectiu general del mandat és el de promoure accions que acabin facilitant alternatives i/o complements al teixit econòmic del poble que permetin dibuixar escenaris de futur per als seus habitants, més diversos i més consistents.

- Posar a disposició dels més de 250 propietaris i propietàries forestals d'Argençola, el Pla de Gestió Forestal del Municipi d'Argençola, eina de planificació de la gestió forestal que té per objectiu general la reactivació econòmica per via de l'aprofitament del bosc com a element propi, proper i natural del Terme Municipal.

- Promoure l'ús de l'espai forestal per a activitats complementàries a l'aprofitament fustaner: lleure, esport, salut,...

- Reactivar les possibilitats turístiques del municipi (en aquest punt s'està en fase de consecució dels elements bàsics: estudis, senyalització bàsica, reactivació de la participació en el Consorci de l'Alta Anoia, etc., en un futur caldrà dissenyar programes d'actuació específics).

- Participació en plans d'ocupació destinats a paliar la situació d'aturats de llarga durada a Argençola.

- Elaboració del Catàleg de Masies d'Argençola. Aquest element que habitualment es conceptualitza com a estríctament urbanístic, en el cas de les zones rurals en general i d'Argençola en particular, té una potencial incidència en la vessant de sostenibilitat del futur de l'economia local. Una economia que té una viabilitat lligada estretament amb la demografia actual i futura. La disponibilitat d'habitatge pot contribuir de forma decisiva al manteniment del model d'economia local basada en el propi territori i en l'aprofitament sostenible de la diversitat d'aquest.

- Cultius alternatius. S'han general diverses accions encaminades a posar a disposició de la ciutadania d'Argençola cultius que vagin més enllà del treball habitual amb el cereal. Unes accions que, pel propi cicle natural generaran resultats en un futur proper.

- Preparació d'una plataforma de divulgació de la marca Argençola. Des de l'ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'està dissenyant un paquet d'accions destinades a contribuir, de forma preliminar, a la visibilització d'Argençola com a poble saludable, generador de productes del sector primari i forestal de qualitat. Aquestes accions pretenen agrupar en una veu coordinada, les diverses iniciatives comercials i productives del poble.Etiquetes: portal d'argençola guia d'argençola Argençola Carbasí Clariana Contrast Plans de Ferran Porquerisses i Albarells Rocamora Anoia CataloniaHo vols compartir?