Govern municipal dimarts 30 juny 2020

Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agrícola S.l. II


Autor: argençola

A exposició publica pel termini de 20 dies

Anunci llicència municipal d’obres Albarells Agricola S.l. II Autor: argençola

Albarells Agrícola S.l., ha sol·licitat llicència municipal d’obres, per la construcció d’una explotació porcina d’engreix amb capacitat per a 2000 porcs situada al pol. 10 parc. 29 del T.M. d’Argençola. En compliment d’allò que disposa l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual, s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el projecte es sotmet a exposició publica pel termini de 20 dies.

El projecte es pot consultar a les oficines municipals el dies laborables de 9h a 13h, durant el termini d’informació publica a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que estimin pertinents.

Argençola a 30 de juny de 2020.

Documents
PROJECTE ALBARELLS 2 PART 1 VISAT
PROJECTE ALBARELLS 2 PART 2 VISAT
PROJECTE DEJECCIONS EXPLOTACIÓ PORCINA POL. 10 PARC. 29 I PLÀNOLS

Ubicació nova granja Albarells Agrícola S.l. II - Albarells
Ubicació nova granja Albarells Agrícola S.l. II
Autor: argençola


Etiquetes: llicència obres albarells agricola argençola

Lectures: 308 Darrera: 02.05.2022


Ho vols compartir?