Ocupació locals dilluns, 6 de Juny de 2016

Catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable del municipi d’Argençola (Text Refós)


Autor: argençola

El dia 6 de juny s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i ja és vigent

Molí de les Vinyes
Molí de les Vinyes Foto: Ramon Sunyer

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 2 d’abril de 2014, va aprovar inicialment el 'Catàleg de masies i cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable del municipi d’Argençola', d’acord amb les disposicions de l’article 47.4 del TRLUC i amb els requisits fixats als article 93 i 94 del Decret 305/2006.

EDICTE de 30 de maig de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi d'Argençola

El 19 de febrer de 2016 l'ajuntament va enviar a la Comissió Territorial d'Urbanisme la documentació per a l'aprovació definitiva:
Certificat d'acord de ple
Informe Tècnic Municipal
Informe Secretària

Documentació del Text Refós
1306 Memòria_normativa i fitxes TR1 pag 1-200
1306 Memòria_normativa i fitxes TR2 pag 201-400
1306 Memòria_normativa i fitxes TR3 pag 401-500
1306 Memòria_normativa i fitxes TR4 pag 501-602
1306 Annex justificatiu esmenes TR

Arxius GIS (comprimit)
Plànols format DWG (comprimit)
Etiquetes: catàleg masies sòl no urbanitzable argençolaHo vols compartir?