Govern municipal dilluns, 21 de Agost de 2017

Contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola en règim de concessió


Autor: argençola

Termini per presentar proposicions fins el dia 12 de setembre

Vols explotar el servei de bar del Local Social d'Argençola?
Vols explotar el servei de bar del Local Social d'Argençola? Foto: la societat

Mitjançant Decret d'Alcaldia 55/2017 de data 16 d'agost s'ha aprovat el Plec de Condicions Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola, ubicat al carrer Teresa Jornet s/num, en règim de concessió, i es convoca concurs obert per a presentar licitacions.

Procediment: Concurs obert
Tramitació: Urgent
Cànon Anual: 120,00€
Cànon Mensual: 10,00€
Termini de la concessió: 2 anys, prorrogables

Documentació (pdf)
- 04.ANUNCI ARRENDAMENT BAR ARGENÇOLA
- 01 - PCAC ARRENDAMENT BAR LOCAL SOCIAL ARGENÇOLA 2017
- 01 -1. ANNEX 1 - INSTÀNCIA
- 01- 2. ANNEX 2 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
- 01 -3. ANNEX 3 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA
- 02. PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Argençola 18 d'agost de 2017
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle accidental

Contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola en règim de concessió - Argençola
Contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola en règim de concessió
Autor: argençola


Etiquetes: anunci explotació bar argençolaHo vols compartir?