Govern municipal dilluns 21 agost 2017

Contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola en règim de concessió


Autor: argençola

Termini per presentar proposicions fins el dia 12 de setembre

Vols explotar el servei de bar del Local Social d'Argençola? Autor: la societat

Mitjançant Decret d'Alcaldia 55/2017 de data 16 d'agost s'ha aprovat el Plec de Condicions Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir l'adjudicació del contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola, ubicat al carrer Teresa Jornet s/num, en règim de concessió, i es convoca concurs obert per a presentar licitacions.

Procediment: Concurs obert
Tramitació: Urgent
Cànon Anual: 120,00€
Cànon Mensual: 10,00€
Termini de la concessió: 2 anys, prorrogables

Documentació (pdf)
- 04.ANUNCI ARRENDAMENT BAR ARGENÇOLA
- 01 - PCAC ARRENDAMENT BAR LOCAL SOCIAL ARGENÇOLA 2017
- 01 -1. ANNEX 1 - INSTÀNCIA
- 01- 2. ANNEX 2 - DECLARACIÓ RESPONSABLE
- 01 -3. ANNEX 3 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA
- 02. PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Argençola 18 d'agost de 2017
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle accidental

Contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola en règim de concessió - Argençola
Contracte d'explotació del servei de bar del Local Social d'Argençola en règim de concessió
Autor: argençola


Etiquetes: anunci explotació bar argençola

Lectures: 687 Darrera: 01.05.2022


Ho vols compartir?